Eeva Stenholm
"Bumse-Eva" kallad
1936-2014

från  Eeva Stenholms efterlämnade fotosamling

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

050