Monica Aspenberg, gift Rindar och Morgan "Moppe" Olsson. År 1962 alt. 1963.

foto:  Hans "Joddel" Björkman
Fotot fanns i hans efterlämnade fotosamling,
 inskannade av Mikael Stålberg, Orsa.

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

062