Hans Käller med pipa-rök vid Karlstad-kåken i Råstorp.
 

från  Hans Björkmans efterlämnade fotosamling, inskannade av Mikael Stålberg, Orsa.

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

071