Knutteträff i Karlstad-kåken vid i Råstorp.  "Nippe", "Lasse" och Ingvar kan skönjas längst till höger.

från  Hans Björkmans efterlämnade fotosamling, inskannade av Mikael Stålberg, Orsa.

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

072