Knutteträff i Karlstad-kåken vid i Råstorp. 
Viveka "Vicky" Andersson, gift Jansson och Lars-Elon "Biffen" Karlsson/Ackinger.

från  Hans Björkmans efterlämnade fotosamling, inskannade av Mikael Stålberg, Orsa.

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

073