"Kalle-Tvilling" på sin BMW R60 .

från  Inger och framlidne Karl Gösta Erikssons fotosamling

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

117