039 Olga och Låe, kåken Little Rock, Örebro  1960

- tillbaka -