040 Musti Kocken Göran "Håkan", kåken Little Rock, Örebro  1960

- tillbaka -