198 Kålis Anna Jurkka Göran Kalle-Vurpa, Stockholm
Foto: Torgil
1962

- tillbaka -