1976 Sara, Kristina och Rune, Kawasaki 900

- nästa bild -
- tillbaka -
- tillbaka till MC-sidan -

3