1979 4-5 aug.   Asken, på rallykontroll, Sméträffen    

- nästa bild -
- tillbaka -
- tillbaka till MC-sidan -

152