1979 4-5 aug.    Sméträffen   (Kurt har sått blommorna)

- nästa bild -
- tillbaka -
- tillbaka till MC-sidan -

153