Jonas Kolschen, Marita, Bengt "Lappen" Bendiksson (1939-2017)
Trettionde Ruskträffen, vid Sågarsvedet utnför Eskilstuna  7-9 okt. 2011   Arr. TTMC

från  Janne Borgerot

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

156