Göran Elfsberg nedanför Dovrefjäll   mitten 70-talet

från  Kurt Östberg

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

198