EMCK:s Lövstakåk - Vem är på balkongen? Forsberg och Golden? våren 1980?

från  Kurt Östberg

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

190