Göran Håkansson och Torgil Magnuson vid Taxinge kakslott   omkring 1988

från  Stig Hansson, Smedjebacken

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

204