Kerstin Andersson,  Göran Håkansson och  Torsten Arvebjörk,  Ruskträffen 1990

från  Ingemar "Igge" Nygren

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

231