?, ?, i vagnen 208:as grabbar, Bakom vagnen; Kjell "Målar'n" Nilsson, "208", Sven-Erik, Igge, Aulis Hakala
Ruskträffen 1995 i Mälhammar, Eskilstuna

från  Ingemar "Igge" Nygren

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

235