Kurt och Eva Östberg,  Sandfallet, Kogne.     Foto Lövis   2012-10-13

Från Lennart "Lövis" Lövström

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

350