De med synliga ansiktan är Bosse "Uven" Dagermark, i leopardhatt, Rune Tobiasson, Lilla Edet,
och Alf Karlsson, Götene  - 
10:e  Ruskträffen
   1991     Foto Thomas Säwe

Förmedlad genom Ingemar "Igge" Nygren

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

384