?, Rune Tobiasson, "Lappen", Marita - 29:e Ruskträffen   2010          Foto Thomas Säwe

Förmedlad genom Ingemar "Igge" Nygren

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

405