Sture Halldins Royal Enfield.    Från Ånnaboda backtävling 2012-08-18

Från Viktor Tikka

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

442