Startern Nils Hjelm släpper iväg Kuno Karlsson 79 år vid Ånnaboda backtävling 2012-08-18

Från Viktor Tikka

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

444