Maggan Lövis Christer Eva vid Sandfallet      2013-07-08
Lövis demonstrerande någon körteknisk skillnad mellan BMW och Honda

Från  Kurt Östberg

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

467