Eva täpper till hjälmen vid  julisnö på gamla Aurlandsvägen i Norge.    2013-07-27

Från  Kurt Östberg

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

470