Ruskträffenplatsen vid Sågarsvedet, Eskilstuna -   2013-10-12

Foto Rune Nilsson

Från  Ingemar "Igge" Nygren

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

492