Kurt med nyanskafad BMW K 75 C. Här utanför Kumla.    2013-10-22

Från  Kurt Östberg

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

495