Samling i Vingåker - Göran Håkansson ses till höger    1979-05-05

Från  Kurt Östberg

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

512