Kurt vid Valdresflya i Norge.  2014-05-31.

Foto:  Eva Östberg

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

520