Eva, Mats och Cissi vid Stjernsunds slott under en tur Vättern runt 2014-07-05.

Foto:  Kurt Östberg

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

522