En hälsning från Aosta i Italien - från Lövis & Co.  2014-09-16.

Foto Lennart "Lövis" Lövström

- nästa bild -

- tillbaka -

Aosta i Europa

Aosta i Italien
(lägg märket till namnet i kartans mitt - där man förbisett förnamnet)

- nästa bild
-
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

531