Lennart "Lövis" Lövström på "Pinnis" brorsas, Lasse, kvarlämnade BMW.  2015-04-10

Foto  "Gunnar"

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

539