Indiskt touringlok, en Royal Enfield 500cc , juli 2015

Från Tommy "Pinnis" Söderström

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

554