Uppe i Himalaya med Royal Enfield 500cc , juli 2015

Från Tommy "Pinnis" Söderström, via You Tube 
(hehe)

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

559