Jan-Erik "Bobban" Boberg vid Markan i Strömsholm.  15 augusti 2015

Foto:  Kurt Östberg,

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

568