Kurt Östberg  tillsammans med hustrun Eva i Norge. Här vid Friisvägen 2015-10-18

Foto Kurt Östberg

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

574