Här har Lövis hamnat i Bälgviken - nån stans   2015-11-04

Foto:  Lennart "Lövis" Lövström

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

602