Kurt och Eva Östberg på fikatur till Oscarshäll vid Bråviken - 7 oktober 2016
Här ses Eva medan Kurt sköter kameran

Från Kurt Östberg

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

627