Leif Bokvist +  Eva,  Café Fridhen i Sköldinge  2017-10-15Foto:  Kurt Östberg 


- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

676