Lars-Åke Lövström vid brandplatsen norr om Ängelsberg    2018-05-25

Foto: Lennart "Lövis" Lövström

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

712