Lennart "Lövis" Lövström på tur i Dalarna - här vid sjön Noran  -  2018-07-01

Foto: "Lövis"

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

716