Kurt, HVA Silverpil "Skitraka", Sundbyholm  c:a 1963/64  foto: Janne Bertilsson

från  Kurt Östberg

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

071