Stefans Indian Chief 46:a     1963-04-28     se bilden i en bättre version
 

från  Lars "Hallon" Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

083