Stefans Indian Chief 46:a      28/4 1963     se bilden i en annan version

från  Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

123