Kålis Kalle-Vurpa och "Håkan" i mitten Irene till höger   I Hällby  1962
 

från  Lars "Hallon" Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

084