MC-träff på Åsby i Eskilstuna   våren 1964.    Johan med tjej från  Södertälje. Åker fortfarande, CBX 1000  

från  Lars "Hallon" Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

155