BSA Road Rocket   utanför  Twin-Clubb:s kåk vid Falun   runt  1964

från  Lars "Hallon" Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

173