Nisse Hjelm,   Mitten av 1960-talet. 
- se en nutida Nisse Hjelm, länk -

ur  Lars "Hallon" Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

310