Startern Nils Hjelm  vid Ånnaboda backtävling 2012-08-18
- se Nisse Hjelm för c:a 50 år sedan, länk -
- och se hans dåtida fina hoj, länk -

Från Viktor Tikka

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

445