"Skåning" som MC-ordonans på en Monark Blue Arrow 250 cc, vid  I3 i Örebro  år 1959

Från  Jan "Skåning" Bjernby

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

374